Ομιλία Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, Εισηγητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων επί των άρθρων του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη Σαρία 

 

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Η συζήτηση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.1920/1991, αποτελεί ένα ακόμα βήμα ταυτοποίησης των δικαιωμάτων της μειονότητας.

Έρχεται – με καθυστέρηση βέβαια – να προστεθεί σε μια σειρά μεγάλων τομών και πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν τη δεκαετία του ‘80, με το μεγάλο οραματιστή Ανδρέα Παπανδρέου.

Οι πολιτικές για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την εκπαίδευση των Μουσουλμάνων της Θράκης, και  την εκπροσώπησή τους στους θεσμούς της Δημοκρατίας  είναι πρωτοβουλίες που θεσμοθετήθηκαν από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Πρωτοβουλίες που αξιοποιούσαν την αποτίμηση του παρελθόντος, ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του παρόντος και ανίχνευαν τις ανάγκες του μέλλοντος .

Ένα κόμμα και ένας ηγέτης πολύ μπροστά από την εποχή τους , ειδικά για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό στην ανεξιθρησκεία.

Η ψήφιση  για τη λειτουργία του  Ισλαμικού Τεμένους  στην Αθήνα και η συζήτηση του παρόντος σχεδίου νόμου είναι ένα ακόμη βήμα Δημοκρατίας.

Οι σύγχρονες διεθνείς αντιλήψεις ,συντείνουν στην κατοχύρωση των μειονοτικών δικαιωμάτων.

Σημαντικά εργαλεία αποτελούν οι αποφάσεις του ΟΑΣΕ και η Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις εθνικές μειονότητες.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η πολιτική του ελληνικού κράτους σε σχέση με τη Μουσουλμανική μειονότητα έχει περάσει από διάφορες φάσεις.

Ο βασικός στόχος για ισονομία και ισοπολιτεία , οικοδομείται με σταθερό βήμα.

Σε αυτή την κατεύθυνση το νομοσχέδιο συμβάλλει με θετικό πρόσημο.

Η προαιρετική προσφυγή στο Μουφτή, για ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου σύμφωνα με τον ιερό Μουσουλμανικό νόμο, έπρεπε να είχε γίνει χθες.

Αργήσαμε, και το πολιτικό σύστημα έχει τις ευθύνες του.

Η ρύθμιση για την επίλυση των διαφορών που προανέφερα από τα αστικά δικαστήρια σε περίπτωση διαφωνίας, είναι δέσμια νομική υποχρέωσή μας.

Η  δυνητική επιλογή, οι διάδικοι με ενυπόγραφη δήλωσή τους και παρουσία νομικού να επιλύουν αυτές τις διαφορές στο Μουφτή είναι σεβασμός στην ατομική ελευθερία επιλογής.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η συζήτηση για το παρόν σχέδιο νόμου σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εγκαλεί το πολιτικό μας σύστημα, αλλά δεν πρέπει και να το καταδικάζει  αμετάκλητα.

Για να γίνω συγκεκριμένος, η Ελλάδα φυσικά και σεβόταν τα δικαιώματα της μειονότητας τα τελευταία 25 χρόνια.

Το άρθρο 42 της Συνθήκης της Λωζάνης δεν μιλάει για Σαρία, αλλά αναγνωρίζει τα έθιμα των μειονοτήτων.

Μιλάει για ένα εθιμικό δίκαιο, που αφορά την οικογενειακή κατάσταση και τις κληρονομικές σχέσεις τους.

Επομένως, έχουμε μια α λά καρτ εφαρμογή της Σαρία με προσαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο, συμβατή με τη συνθήκη της Λωζάνης.

Από το 1982 και μετά ο κάθε μειονοτικός μπορούσε να επιλέξει τον πολιτικό γάμο, οπότε και υπαγόταν στον Αστικό Κώδικα.

Επομένως, αν και μη θεσμοθετημένο, υπήρχε το δικαίωμα της επιλογής στο οικογενειακό δίκαιο.

Για παράδειγμα στην Ξάνθη, το 99% ανάλογων υποθέσεων επιλύεται στα αστικά δικαστήρια.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη Ροδόπη και η προτεινόμενη ρύθμιση λύνει το θέμα συνολικά.

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι

Είναι προφανές ότι η Σαρία δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση του δικαιϊκού συστήματος ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση :

1ον Οι θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι της Θράκης δε στερούνται ένα δικαίωμα που για τους ίδιους είναι πολύ σημαντικό.

Γνωρίζουν ότι, αν και η Τουρκία το έχει καταργήσει για τους ομόθρησκούς τους, αυτοί το διατηρούν χάρη στην Ελλάδα.

2ον Σε μια ευαίσθητη περίοδο, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στις μουσουλμανικές χώρες και ειδικότερα στις αραβικές ότι η Ελλάδα σέβεται το Ισλάμ.

3ον Αποφεύγεται κάθε πιθανότητα η Τουρκία να χρησιμοποιήσει τη ρύθμιση για να θέσει ζητήματα σχετικά με τη Συνθήκη της Λωζάνης.

4ον Ναυαγούν οι επιδιώξεις ακραίων τουρκικών εθνικιστικών κύκλων να μετατρέψουν τους Μουφτήδες και τις Μουφτείες σε κέντρα αναθεωρητισμού και προπαγάνδας εναντίον της χώρας μας.

 

Ωστόσο, στο Νομοσχέδιο θα πρέπει να προσέξουμε τα ακόλουθα σημεία:

Πρώτον, 

Ανέφερα και νωρίτερα, ότι η ρύθμιση αναγνωρίζει τεκμήριο αρμοδιότητας στα δικαστήρια.

Δηλαδή αν διαφωνούν οι διάδικοι για το πού θα υπαχθεί η περίπτωσή τους, τότε θα υπάγεται στα δικαστήρια. 

Θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι το τεκμήριο αρμοδιότητας θα μπορούσε να ανήκει στο Μουφτή.

Ωστόσο, εφόσον η υπαγωγή στη Σαρία είναι δικαίωμα, δηλαδή μια εξαίρεση από τα γενικώς ισχύοντα, δεν μπορεί να αναγνωριστεί τεκμήριο αρμοδιότητας στο Μουφτή.

 

Δεύτερον,

Είναι ορθή η επιλογή να συνδεθεί η προαιρετικότητα με την έκδοση του ΠΔ για τις δικονομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν οι Μουφτείες.

Πρέπει όμως, να προσεχθεί πολύ καλά η εξουσιοδοτική διάταξη, διότι αν το ΣτΕ δεν την θεωρήσει επαρκή, τότε ολόκληρος ο νόμος θα τεθεί σε αμφισβήτηση αφού δεν θα μπορεί να εκδοθεί το ΠΔ.

Αν πάλι το ΠΔ δεν είναι λειτουργικό και δεν οργανώνει σωστά την κατάσταση, ο νόμος θα λειτουργήσει εις βάρος των νόμιμων Μουφτειών και αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθούν οι ψευδομουφτείες. 

Δεν πρέπει η Πολιτεία να νομοθετήσει χωρίς να προηγηθεί ένας διάλογος αντικειμενικός , αξιόπιστος και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Γι’αυτό η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, συζήτηση και συναίνεση.

Και φυσικά το ΠΔ θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε συγκεκριμένο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

 

Τρίτον,

Στον μουσουλμανικό γάμο υπογράφεται μια συμφωνία, το νικιάχ.

Εκεί προβλέπεται μια αποζημίωση της γυναίκας σε περίπτωση διαζυγίου, το μεχίρ.

Η Κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει , ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, για να αποφεύγει ο σύζυγος που θέλει να χωρίσει, την καταβολή της αποζημίωσης στη σύζυγο, γιατί τότε η νέα νομοθετική ρύθμιση θα λειτουργήσει εις βάρος της γυναίκας.

Στην ακρόαση των φορέων, ακούσαμε ότι σε περίπτωση που ένα ζευγάρι έχει τελέσει θρησκευτικό γάμο και χωρίζει με εφαρμογή του Αστικού Κώδικα, ελλοχεύει ο κίνδυνος η σύζυγος να στερηθεί το μεχίρ.

Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νόμο, για την κατοχύρωση της γυναίκας.

 

Τέταρτον,

Η προτεινόμενη ρύθμιση δυσκολεύει πολύ την δυνατότητα ενός μουσουλμάνου, να επιλέξει τη διάθεση της περιουσίας του σύμφωνα με τη Σαρία μετά το θάνατό του.

Στις πόλεις μπορεί να είναι εύκολο να βρεθεί συμβολαιογράφος, αλλά στα χωριά τι θα γίνει;

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο για λόγους ουσιαστικούς αλλά και για λόγους διεθνούς εικόνας της χώρας μας, στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 να προστεθεί μετά τη φράση «αντίκεινται στο Σύνταγμα» και ο αυτονόητος σεβασμός των διεθνών συμβάσεων και ιδίως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Το ακούσαμε σήμερα και στην ακρόαση των φορέων.

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Επί Υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου έγιναν τρία μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση της ισονομίας :

  • Ενισχύθηκε η ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.
  • Ρυθμίστηκε ο τρόπος πρόσληψης των ιεροδιδασκάλων που προέρχονταν από τη μουσουλμανική μειονότητα.
  • Στηρίχθηκε και ενισχύθηκε η λειτουργία του Τμήματος Μουσουλμανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, γίνεται ένα θετικό βήμα , στην κατεύθυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Είναι απαραίτητες οι διορθώσεις που επεσήμανα, για να μπορέσει ο νόμος να επιλύσει πραγματικά τα προβλήματα.

Περιμένουμε την ανταπόκριση του Υπουργού.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι Μουσουλμάνοι της Θράκης είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού έθνους και με αυτό το πρόταγμα στη σκέψη μας, η Δημοκρατική Συμπαράταξη τοποθετείται θετικά στην ψήφιση του σχεδίου νόμου.