ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ  2015. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 103 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ  2015. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Πατήστε εδώ για τους χώρους διεξαγωγής των εκλογών

Πατήστε εδώ για την κατάταξη συνέδρων ανά δήμο

Πατήστε εδώ για την κατευθυντήρια οδηγία για τις διαδικασίες πιστοποίησης θεσμικών αντιπροσώπων για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Πατήστε εδώ για την επιστολή του Γραμματέα της ΚΠΕ Νίκου Ανδρουλάκη προς Ο.Ε.Σ, Νομαρχιακές Επιτροπές και Δημοτικές Οργανώσεις

Πατήστε εδώ για την κατευθυντήρια οδηγία για το Συνέδριο

Πατήστε εδώ για την αίτηση υποψηφιότητας Αντιπροσώπου

Πατήστε εδώ για το έντυπο γνωστοποίησης ψηφοδελτίου εκλογής Αντιπροσώπων

Πατήστε εδώ για το έντυπο ειδικής κατάστασης ψηφισάντων μελών

Πατήστε εδώ για το πρακτικό εκλογής Αντιπροσώπων

Πατήστε εδώ για το έντυπο ένστασης Α’ βαθμού

Πατήστε εδώ για το έντυπο ένστασης Β’ βαθμού

Πατήστε εδώ για το αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής οικονομικής συνδρομής

Πατήστε εδώ για το έντυπο ένστασης κατά της κατανομής Αντιπροσώπων

Πατήστε εδώ για τη γνωστοποίηση μελών εφορευτικής επιτροής